شما می توانید اینجا اصطلاحات رو ببینید.!
gg : good game بازی خوبی بود
ff : for fun بازی به گند رفت یا شوخی شد
noob : به آماتورها و افراد تازه وارد گفته میشه
slot : به هرکدام از جایگاه های ورود افراد به بازی
miss : ایجاد علامت در بازی باید alt نگه داری و هرجا خواستی کلیک کنی واسه رکب زدن و اخطار دادن به افراد استفاده میشه .
min :مخفف دقیقه
creeps : به موجودات بازی که از سه طرف بازی با هم درگیر هستند .
tower : به برجک ها گفته میشه که تا رسیدن به bace حریف از هر مسیر 3 tower قرار دارد .
rdy : آماده اید
y: بله
rmk : بازی مجدد
fast : سریع
leaver : کسی که وسط بازی از بازی خارج میشه
ping : به سرعت اتصال به اینترنت هر فرد بستگی دارد هرچقدر کمتر باشد بهتر است
tunel :عمل تونل کردن وقتی اتفاق میفته که اون فرد سرعتش پایین باشه یا lag dly داشته باشه .

lag : به تیک تیک کرد بازی گفته میشه یعنی هی بازی تیکه تیکه نمایش داده میشه .
dly : زمانی گفته میشه که شما lag ندارید ولی هر فرمانتون چند ثانیه بعد اتفاق میفته .
pm : وقتی میگن pm بدید یعنی توی روم اصلی همون چیزی که میگنو بفرستی .
join : اتصال پیوستن یعنی جا خالی هست بیا توی هاست
bb : Byebye خداحافظی
D: یعنی خنده اینطوری
(: یعنی :)
): یعنی :(

share : یعنی به اشتراک گذاشتن
hero : به قهرمانهای بازی گفته میشه
ap : یعنی all pick همه هیرو ها
sd : یعنی فقط از بین 3تا هیرو که خودش تصادفی برات انتخاب میکنه باید هیروت رو انتخاب کنی
ar : یعنی انتخاب هیرو به دست کامپیوتر رندم
rd : یعنی از بین یک تعدا هیرو که خود کامپیوتر انتخاب میکنه به ترتیب شماره از هرتیم باید نوبتی هیرو ها انتخاب بشن
nt : یعنی راه بالا تویه بازی نباشه با این حرکت اون راه حذف میشه
ff....یه معنی دیگه هم داره یعنی سریع بازی رو جم کنید Fast Finish
b....یعنی برگرد Back
push mid\up/down ....یعنی محافظت و پشتیبانی از لاین وسط و یا پایین و یا بالا
All mid\down\up ...یعنی همه بیان در یه لاین بازی .
wtf....یعنی چه خبره یا چیکار دارین میکنین...راستی یکی از مود های بازی هم هست...انگلیسیش هم دیگه بماند
tnx : تشکر کردن
DC : dis connect یعنی ارتباط با اینترنت قطع شد
b : یعنی عقب نشینی کردن
خداحافظ ... bb : bye bye